Skidåkning

Artiklar

Fantomen Talar: Sport-tomen, vad ägnar han sig åt?

Referenser: Boxning, Skidåkning.

Publicerad i: Fa 18​/1984.

Episoder

Fantomen: Farofylld semester

Rex och Tomtom på vinterlov i alperna

Referenser: Rex, Skidåkning, Tom-Tom.

Text: Ulf Granberg. Bild: Jaime Vallvé.

Publicerad i Fa 4​/1978.