Komet

Episoder

Fantomen: Spökkometen

- en komet störtar i djungeln och detta får oväntade konsekvenser för fursten av Bariaya, hans avundsjuke bror – och för Fantomen ...

Referenser: Bariraya, Komet.

Text: Idi Kharelli. Bild: Kari Leppänen. Översättning: H. Jonsson.

Publicerad i Fa 16​/1983.