Fantomen 22/1979

Se även 1950196019701977, 1978, 1979, 1980, 198119902000201020202023.

Nr 22

Omslag av Heiner Bade.

Nr 3 i bästa omslag.

Fantomen: Pestfara

En dödlig epidemi hotar Bengali om inte Fantomen hittar smittbäraren ...

Referenser: Doktor Axel, Pest, Råttor.

Text: Donne Avenell. Bild: Heiner Bade.

Nummer 15 i omröstningen om bästa äventyr 1979.

Rick O'Shay: Boskapstjuvar

Av M. Dern och M. Keefer.

Blixt Gordon: Arken

Av Dan Barry.

Fantomen Talar: Vad har hänt?

Om sviktande kvalitet bland biserierna

Alla nummer 1979

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26