Årgång 1973

Se även 19501968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 19782019.

Nr 1

Omslag av Rolf Gohs.

Fantomen Talar: Se hans ansikte – och sedan dö ...?

Fantomen: Diamantkriget

I det lilla shejkdömet Sotubar hittar man diamanter, vilket leder till en militärkupp. Djungelpatrullen och dess okända befälhavare tar upp kampen för rättvisan ...

Referenser: Djungelpatrullen, Gerald Storm, Percival White, Sotuland.

Bild: Jaime Vallvé.

Även publicerad i Fa 1/1975, Fa 15/1993.

Fantomenrysaren: Upphängd

Av Bruce Jones.

Fånge hos cykloperna

Människan och ...: Sjöfarkosterna

Ett par sidor sjöfartshistoria

Träffpunkt: Ny red vid spakarna

Referenser: Ulf Granberg.

Ulf Granberg, 27, presenterar sig som ny fantomenredax

Kelly vid F.B.I.: Uppdrag: Hämta "Vanten" Gordon

Fantomenlegenden: Rex King

Referenser: Rex.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 8.

Nr 2

Omslag av Rolf Gohs.

Fantomen Talar: Mystiska pistoler / Fantomen – en tvåmetersman?

Fantomen: Den försvunna guldtransporten

Ett plan lastat med guld nödlandar i djungeln – men inte osett ...

Fantomenrysaren: Skräckens boning!

Fantomen: De hemliga dokumenten

En gång om året reser Fantomen till USA – när Diana fyller år ...

Referenser: Diana, Spioneri.

Ödeshandsken

På de dimmiga höjderna vid Cragmore reser sig fortfarande ruinerna efter det medeltida slott där den ryktbare domare Flint avled efter ett långt liv i rättvisans tjänst. Genom en ödets nyck har domarens slott blivit ett fängelse ...

Människan och ...: Vapnen

Ett par sidor vapenhistoria

Kelly vid F.B.I.: Dödliga toner

Fantomenlegenden: Fantomenexpressen

Även publicerad i Fa 20/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 9 1973 blev del 8 1999.

Ödeshandsken

Här, Alain – du som var bergsklättrare förr innan du fick svindel! Göm din skakande hand i den här gamla handsken!

Även publicerad i Fa 11/2010.

Ödeshandsken

På de dimmiga höjderna vid Cragmore reser sig fortfarande ruinerna efter det medeltida slott där den ryktbare domare Flint avled efter ett långt liv i rättvisans tjänst. Genom en ödets nyck har domarens slott blivit ett fängelse ...

Även publicerad i Fa 11/2010.

Nr 3

Omslag av Rolf Gohs.

68 sidor Pris 2.00

Fantomen Talar: Fantomens ringar

Fantomen: Handelskriget

Det finns bara en handelsbod i Awashiland och eftersom provinsen ligger isolerad i djungeln kan den samvetslösa ägaren hålla höga priser på sina varor.

Referenser: Awashiland, Handlar-Joe, Kooperation.

Bild: B. Wilhelmsson.

Ur kuriosakammaren: En modern Robin Hood

Barracudarevet

Tävling: Bästa omslag -72

Ödeshandsken

Kelly vid F.B.I.: Dubbelspel

Fantomenlegenden: Dödskallegrottans rum

Referenser: Dödskallegrottan.

Även publicerad i Fa 21/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 10 1973 blev del 9 1999.

Nr 4

Omslag av Rolf Gohs.

Fantomenlegenden: Djungelpatrullen

Referenser: Djungelpatrullen.

Även publicerad i Fa 22/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 11 1973 blev del 10 1999.

Fantomenklassiker:

Fantomen: Eldpiraterna

Moderna pirater hotar att sticka oljetankers i brand om inte bolaget betalar miljoner i lösen.

Referenser: Eden, Mori, Olja, Oljetankers.

Av Lee Falk, Falk, Sy Barry och Barry.

Även publicerad i Fa 15/1981, Fa 10/2001.

Lira på Gregory: Tichburys okända välgörare Mr X

Detta är historien om hur div. IV-gänget Tichbury Town kom på fötter igen om Gregory Gibbs, den märkligaste lirare som någonsin härjat i engelska ligans tabeller ...

Terry och piraterna

Referenser: Terry och piraterna.

Serien Terry och piraterna och några av dess återkommande figurer introduceras.

Ny serie!:

Terry och piraterna

En nybefordrad Terry skickas till Thailand för att köpa loss en överordnad som fallit i fiendens händer ...

Av George Wunder.

Serien skapades av Milton Caniff. Publiceringen i Fantomen börjar dock med ett betydligt senare avsnitt.

Ur kuriosakammaren

En stam av snabblöpare / En snabblöpare / Kvinnliga sjörövare

Korsriddarna

Ödesåret 1076 hade Jerusalem erövrats av turkarna. Eggad av främst påven Urban II, grep det kristna ridderskapet i många europeiska länger till vapen för att driva »hedningarna» från den heliga staden ...

Nr 5

Omslag av Rolf Gohs.

Fantomenlegenden: Den okände befälhavaren

Referenser: Djungelpatrullen.

Även publicerad i Fa 23/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 12 1973 blev del 11 1999.

Fantomen: Diana i djungelpatrullen

Referenser: Diana, Djungelpatrullen.

Av Jaime Vallvé och Magnus Knutsson.

Även publicerad i Fa 17/1993.

Lira på Gregory del 2

TomToms knepiga brev: Tävlingsdags

Ur kuriosakammaren: Mordet på hertigen av Guise

Ödeshandsken

Fantomen Talar: Still goning strong / Pistol eller svärd / Fantomen, En sång- och dansman?

Kelly vid F.B.I.: Uppgörelse i Deadwood Forest

Nr 6

Omslag av Rolf Gohs.

70 sidor Pris 2.00

Fantomen: Intrig i Istanbul

Fantomen och Diana är på museum i Istanbul råkar uppdaga och lyckas stoppa ett försök att sjtäla en antik juvelbesatt kniv.

Referenser: Istanbul, Ottomaner, Seldjuker, Turkiet.

Ödeshandsken

Den mystiska handske som en gång tillhört en medeltida lagman har grävts fram ur sitt sekelgamla gömställe. Nu har handsken hittats på gatan av en luffare ...

Terry och piraterna: Mord, överstelöjtnant!

Terry blir inblandad i ett svartsjukedrama som inte är något svartsjukedrama, men ändå har ond, bråd död ...

Fantomen Talar: 20 frågor ... och 20 svar

Faran i djupet

Fantomenlegenden: Eden

Referenser: Eden.

Även publicerad i Fa 24/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 13 blev del 12 1999.

Nr 7

Omslag av Rolf Gohs.

70 sidor Pris 2.00

Fantomenlegenden: Katena

Referenser: Katena.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 14.

Fantomen: Sjörövarflickan

Referenser: Joseph Kununda, RBA.

Fasans trädgård del 1

Ny annorlunda västern:

Rick O'Shay: Vapensmugglarna

Hipshot blir arresterad för häststöld men skjuter sheriffen – Rick O'Shay! Det gäller vapensmuggling till indianer, och det gäller "Red" Rivers.

Av Stan Lynde.

Fantomen Talar

Om kvinnliga fantomen, överste Weeks, med mera.

Nr 8

Omslag av Rolf Gohs.

68 sidor Pris 2.00

Fantomenlegenden: Höglandsprinsarna

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 15.

Fantomen: Timpennis trummor

Det finns trumslagare över hela världen – men ingen annan plats på jorden har hört trummor som Timpennis!

Referenser: Llongo, Timpenni, Trummor, Wambesi.

Även publicerad i Fa 1/1966.

1966 kallas äventyret "Timpennis trummor". 1973 är titeln "Trummans magi".

Fasans trädgård del 2

Fantomen Talar: Le Fantôme Français

Kelly vid F.B.I.: Förbrytarmotellet

Nr 9

Omslag av Rolf Gohs.

68 sidor Pris 2.00

Fantomenlegenden: Walkers klippa

Referenser: Walkers Klippa.

Även publicerad i Fa 25/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 16 1973 blev del 13 1999.

Fantomen: Pesten

En katastrof har drabbat bergsriket Kamir – och en större katastrof hotar hela Bengali

Referenser: Aganerna, Dr. Borgström, Hederlige Henrik, Kaba Khan, Kamir, Pest.

Öppningsbilden märkt W-47

Tom Taylor: Monstrets håla

Fantomen Talar: Lever 400-åringen? / Vem tecknar vad?

Ur kuriosakammaren: Jack uppskäraren

Referenser: Jack the Ripper.

Ödeshandsken

Terry och piraterna: Affären von Torte del 1

Av George Wunder.

Även publicerad i Fa 10/1973 (del 2), Fa 12/1973 (del 3).

Nr 10

Omslag av Rolf Gohs.

Fantomenlegenden: Kontakten med omvärlden

Även publicerad i Fa 4/2000.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 17 1973 blev del 15 2000.

Fantomenklassiker:

Fantomen: Huvudjägarna

Fred har i långa tider rått i djungeln – en fred som upprätthålls av Fantomen genom den gyllene oxens förbund. Men så stundar en dag då freden rivs upp och krigets verktyg åter dryper av blod ...

Referenser: Gyllene Oxen, Tirangi.

Av Lee Falk och Sy Barry.

Även publicerad i Fa 21/1981, Fa 14/2001.

Dagstrippar måndag den 17 juli 1972 - lördag den 14 oktober 1972.

Detta är inte samma äventyr som Huvudjägarna i Fa 21 1969.

Kelly vid F.B.I.: Ful fisk i nätet

Fantomen Talar: Skott på skott / I detta tecken / Inga språksvårigheter

Terry och piraterna: Affären von Torte del 2

Av George Wunder.

Även publicerad i Fa 9/1973 (del 1), Fa 12/1973 (del 3).

Nr 11

Omslag av Rolf Gohs.

Fantomenlegenden: President Luaga

Referenser: Llamanda Luaga.

Även publicerad i Fa 26/1999.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 18 1973 blev del 13 1999.

Fantomen: Kalis öga

Referenser: Den 20:e Fantomen, Kali, Kalis öga, Rajan av Toombar.

Kelly vid F.B.I.: Krashlandning!

Fantomen Talar: Flottmysterium / Skattkammaren I o II

Söndagsklassiker:

Fantomen: Spökbyn

Helt nära Walkers Klippa ligger ruinerna av en gammal indianby. Det sägs att det spökar där, efter byborna som utplånades år 1838.

Referenser: Indianer, Walkers Klippa.

Av Lee Falk, Falk, Sy Barry och Barry.

Även publicerad i Fa 14/1982, Fa 12/2003 (del 1), Fa 13/2003 (del 2).

Söndagssidor söndag den 21 maj 1972 - söndag den 16 juli 1972.

Sommarspecial:

Rick O'Shay: Kulan som tog

Cassius Devlin har gruvsamhället Padlock som i en liten ask, men han vill ha mer ... Han vill ha Paris Green, och gillrar en fälla via hennes bror.

Av Stan Lynde.

Även publicerad i Fa 16/2004.

Dagstrippar torsdag den 15 mars 1973 - tisdag den 3 juli 1973.

Nr 12

Omslag av Rolf Gohs.

68 sidor Pris 2.00

Fantomenlegenden: Djungelolympiaden

Referenser: Djungelolympiaden.

Även publicerad i Fa 6/2000.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 19 1973 blev del 16 2000.

Fantomen: Den fyrdubbla duellen

Ingen vet hur djungelpatrullen bildades, inte ens dess överste. Ingen utom Fantomen.

Referenser: Bart, Djungelpatrullen, Krossaren, Natala av Navarra, Rödskägg, Salla.

Även publicerad i Fa 4/1966.

1966 är titeln "Den fyrdubbla duellen", 1973 kallas äventyret "Legenden om djungelpatrullen"

Kelly vid F.B.I.: Tavlans hemlighet

Terry och piraterna: Affären von Torte del 3

Av George Wunder.

Även publicerad i Fa 9/1973 (del 1), Fa 10/1973 (del 2).

Fantomen Talra

Nr 13

Omslag av Rolf Gohs.

68 sidor Pris 2.00

Fantomenlegenden: Läkare i djungeln

Även publicerad i Fa 10/2000.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 20 1973 blev del 17 2000.

Fantomen: Den sista singh-piraten

Referenser: Singhpiraterna.

Kelly vid F.B.I.: Den nynnande mördaren

Fantomen talar

Ödeshandsken

En pojke fiskar i floden, men det enda han får upp är en gammal handske ...

Rick O'Shay: Skuggor ur det förgångna

För fem år sedan stod en liten pojke plötsligt vid Hipshots lägereld. Han blev kallad Quayat Burp – men varifrån kom han?

Av Stan Lynde.

Nr 14

Omslag av Rolf Gohs.

Fantomenlegenden: Trolleri och vidskepelse

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 21.

Fantomen: Monstret i Kalugapasset

Fantomen möter ett gåtfullt par på ett fruktat ställe i Bengalis inre.

Av Falk och Barry.

Även publicerad i Fa 8/1982, Fa 19/2001.

Dagstrippar måndag den 16 oktober 1972 - lördag den 27 januari 1973.

Tom Taylor: Diamantäggets gåta

Doktor Wolfgang Stranger är på expedition i sydamerika, och får upp ett spår efter den märkliga Gosalisken, fågeln som värper diamantägg.

Fantomen år 2000: Teckningstävling

Rita den fantasifullaste, men ändå fullt igenkännliga, Fantomen som han ser ut år 2000. Högsta vinsten en egen TV.

Extra sommarläsning:

Blixt Gordon: Vulkens vrede

Blixt och rymdpojkarna besöker JB Pennington och Cyril på den avlägsna planeten Arosa. Där flyr folk till staden, varnade av fanatiska profeter för de gamla gudarna ...

Av Dan Barry.

Fantomen talar

Bland annat om var Fantomen får håret klippt.

Ödeshandsken

Hansken har hamnat i en racerbil. Kvällen före sitt stora loppa för Rex Palmer förbi George Martins gård som står i lågor ...

Träffpunkt

Bland annat läsarnovellen "Spionen i observatoriet" av Mikael Boman.

Kelly vid F.B.I.: "Bågen" slårt till

Livstidsfången "Bågen" rymmer från fängelset med en enda tanke i huvudet – Hämnd! Hämnd på Paul Kelly som ordnade så att "Bågen" blev omhändertagen ...

Av Mel Graff.

Bäst på bollen: Lektion 1: Konsten att täcka en boll / Lektion 2: Löpa med bollen

Av George Best.

Nr 15

Omslag av Rolf Gohs.

68 sidor Pris 2.10

Fantomenlegenden: Kampen mot Pirater

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 22.

Fantomen: Falskmyntarna

Morristown svämmas över av falska sedlar, och eftersom de verkar komma från djungeln ber polisen djungelpatrullen om hjälp.

Referenser: Djungelpatrullen, Medina-ruinen, Tjuren, Worubu.

Gott om kända personer i biroller i den här serien. Bland annat Jack "Ärret" Kirby.

Kelly vid F.B.I.: Hajar i vattnet

Terry och piraterna: Statskupp med förhinder

Fantomen Talar: Vem betalar kalaset / Vid randen av en brunn

Här avslöjas bland annat att Jaime Vallvé tecknat nr 24/72, 1/73 samt 5/73

Bäst på bollen: Lektion 3 - 5

Fantomens fotbollsskola. Lärare: George Best. Lektion 3: Konsten att ta ner bollen med bröstet, 4: Konsten att kasta inkast, 5: Det taktiskt riktiga inkastet

Nr 16

Omslag av Rolf Gohs.

68 sidor Pris 2.10

Fantomenlegenden: Mr Walker

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 23.

Fantomen: Svartkonst

Häxan Moria förför alla som kommer i hennes väg, och de som trotsar henne blir förvandlade till djur ...

Referenser: Gamle Moz, Häxan Moria.

Rick O'Shay: Tommy Hawk – ett hopplöst rödskinn

Hövding Snabba Hästens son har studerat vid ett universitet på ostkusten, och nu kommer han hem till stammen.

Av Stan Lynde.

Fantomen Talar

Referenser: Knockout-Charlie, Sam Leff.

Fantomen: Kidnappad

Lara Collins far, professorn, blir kidnappad. Laras pojvän, Kit, försöker befria honom, men det går dåligt, så Lara kontaktar Kits far ...

Referenser: Den 17:e Fantomen, Den 18:e Fantomen, England, Lara Collins, London, Professor Collins, Scottland Yard.

Kelly vid F.B.I.: Drama vid öde järnväg

Av Mel Graff.

Ur kuriosakammaren: En klassisk tågkupp

Bäst på bollen: Lektion 6: Konsten att kasta långa inkast / 7: Olika sätt att passa bollen, 8: Konsten att passa med en bredsida

Fantomens fotbollsskola, lärare: George Best

Nr 17

Omslag av Rolf Gohs.

Fantomenlegenden: Hero och Devil

Referenser: Devil, Hero.

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 24.

Fantomen: Mannen i den vita masken

Där öknen övergår i djungel rider Abuanfloden fram. Där bygger Bengalis regering en gigantisk dammanläggning ...

Referenser: Abuanfloden, Luaga, Tjuren.

Fantomen Talar: Dödskallemärket – Social stämpel / En världsmästare / Dödskallegrottan med bihålor / Utan bevis? / Avd tabbar

Terry och piraterna: Högt spel i alperna

Av George Wunder.

Ödeshandsken

Handsken har hittats av en renhållningsman ...

Bäst på bollen: Lektion 9: Konsten att passa med utsidan av foten, 10: Konsten att slå en lång passning på höjden, 11: Konsten att göra en kort lyftning

Fantomens fotbollsskola, lärare: George Best

Ödeshandsken

Även publicerad i Fa 21/2000.

Nr 18

Omslag av Rolf Gohs.

68 sidor Pris 2.10

Fantomenlegenden: Fantomens kvinnor under 400 år

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 25.

Fantomen: I piraternas våld

Den tredje fantomens son rymmer från klosterskolan för att slåss mot pirater, men blir i stället deras fånge ...

Referenser: Den 3:e Fantomen, Den 4:e Fantomen, Hendrik Welde, Jolly Roger.

Text: Jan Lundström. Bild: Jaime Vallvé.

Fantomen Talar: Symbolrikt / Puss! Puss! / Ingen centralvärme

Rick O'Shay: X-märkt

En ensam indian hoppar på folk och stämplar dem med ett X i pannan! Den gemensamma nämnaren mellan offren verkar vara att de skräpar ner i naturen ...

Engelska originalets titel: Bearcat

Av Stan Lynde.

Det framgår inte i tidningen, men äventyret är dagstripp från 1971.

Kelly vid F.B.I.: Blodspengar

Ett mystiskt dödsfall ombord på ett tåg ... En liten till synes ofarlig orm .. ett par borttappade glasögon ... och några hemliga – och saknade – papper över USA:s robotbaser.

Av Mel Graff.

Även publicerad i Fa 20/1972.

Bäst på Bollen: Fantomens fotbollsskola

Lektion 12, 13 och 14

Nr 19

Omslag av Rolf Gohs.

68 sidor Pris 2.10

Fantomenlegenden: Fantomens legender

Bakgrundsinformation om fantomens värld, del 26.

Fantomen: Hotet från Stenbocken

Fantomen Talar: Firar den vandrande vålnaden födelsedag? / Ärkefienden / Fantomen avslöjad i Italien

Kelly vid F.B.I.: Operation Pegasus

Kelly är i Las Vegas för att skydda ett hemligt flygprojekt, och den frusna skurken Isidor är där för att fördröja detsamma.

Av Mel Graff.

Fantomen: Joomba försvunnen

Rex gör en utflykt med Joomba, men efter en övernattning är Joomba borta!

Referenser: Joomba, Rex.

Av Özcan Eralp.

Pojkspionen

Bäst på bollen: Fantomens fotbollsskola, lärare: George Best

Lektion 15: Passning på halvvolley, lektion 16: Passningskavalkad, lektion 17: Målvaktens sårbara ställen

Nr 20

Omslag av Rolf Gohs.

Fantomenskatten: myter legender fakta!

Om Rolands horn

Fantomenklassiker:

Fantomen: Den 10:e patrullmannen

Finns det en förädare i Djungelpatrullen? Den frågan ställer många av medlemmarna efter ett skottdrama.

Referenser: Djungelpatrullen.

Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry. Översättning: H Jonsson.

Även publicerad i Fa 17/1982, Fa 22/2001.

Dagstrippar måndag den 29 januari 1973 - måndag den 5 maj 1975.

Rick O'Shay: Utrökt

Skurkparet Luke Burns och Billy Green – en gammal slug och en ung snabb – kommer till Coniption ... men efter ett snack med Jubal börjar Billy tänka själv.

Av Stan Lynde.

Fantomen talar: Djungelpatrullen, frågor och svar / Den halvnakna djungelapan / Om om funnits

Kelly vid F.B.I.: Frusna kulor

Bäst på bollen: Lektion 18; Låga skott i hörnen, 19: Skott i nättaken och 20: Skott från sidan.

Fantomens fotbollsskola, lärare: George Best

Nr 21

Omslag av Rolf Gohs.

Fantomenskatten: nyter legender fakta!

Om Kung Arthurs svärd Excalibur

Fantomen: De ondas liga

Referenser: Caroline Weeks, Weeks.

Även publicerad i Fa 7/1966, Fa 10/1997.

Dagstrippar måndag den 14 december 1964 - lördag den 17 april 1965.

Vid publiceringen i 1973 kallades äventyret "De onda", men både 1966 och 1997 hette det "De ondas liga".

Fantommålvakten del 1: Spion mot sin vilja

Fantomen Talar: Förtydligande / Om ringarna / Fantomen – ett obefläckat namn?

Kelly vid F.B.I.: Änglajakt

Av Mel Graff.

Nr 22

Omslag av Rolf Gohs.

Fantomenskatten: III. Kleopatras giftorm

Jubileumsäventyr:

Fantomen: Porträtt av en vålnad

Prins Asad Khan upplöser nationalförsamlingen, ger sig själv oinskränkt makt och sätter Diana i sitt harem. På en vägg i palatset hänger ett märkligt porträtt av en en blåklädd man på en tron av sten ...

Referenser: Diana, Målning.

Av Vallvé och Lundström.

Även publicerad i Fa 18/1986.

Fantommålvakten del 2

Fantomen Talar: Dödskallemärket på tapeten / Eden / En hatt som ingen annan hatt

Rick O'Shay: Förvillande lik

Hipshot jagar boskapstjuvar. En av dem kan vara Kelly Green – bror till Paris Green.

Av Stan Lynde. Översättning: PeO Carlsten.

Även publicerad i Fa 22/1974, Fa 25/1995.

Dagstrippar måndag den 29 september 1969 - lördag den 13 december 1969.

Extra tävling: Tippa finalen i TV-pucken

Nr 23

Omslag av Rolf Gohs.

Fantomenskatten: IV. Noaks ark

Söndagsklassiker:

Fantomen: Hökarnas herre

Hökar fångar guldklädda människor. Fantomen frågar sig varför.

Av Lee Falk och Sy Barry. Översättning: Mats Jonsson.

Även publicerad i Fa 15/2003 (del 1), Fa 16/2003 (del 2).

Söndagssidor söndag den 12 november 1972 - söndag den 11 februari 1973.

Fantommålvakten del 3: Cupens hemlighet

Fantomen Talar: Fantomenfreden / Vid pulpeten

Kelly vid F.B.I.: Jakten på atombilen del 1

Av Mel Graff.

Även publicerad i Fa 24/1973 (del 2).

Nr 24

Omslag av Rolf Gohs.

Ett äventyr ur Fantomenkrönikan:

Fantomen: Hanta-häxan

Referenser: Andra Världskriget, Heloise (Hanta-häxan), Konst.

Text: Lee Falk. Bild: Sy Barry.

Även publicerad i Fa 12/1966, Fa 14/1997.

Knepig tävling – Förhäxade pistoler!

Fantomen Talar: Nä nu ...

Rick O'Shay: Hårda bud i snön

Doc Basil får en häst som betalning ... Men han och hästen trivs inte med varandra nåt vidare.

Av Stan Lynde.

Kelly vid F.B.I.: Jakten på atombilen del 2

Av Mel Graff.

Även publicerad i Fa 23/1973 (del 1).

Nr 25

Omslag av Rolf Gohs.

Fantomen: Kaldéernas spådom

Det finns många legender i djungeln som berättar om den vandrande vålnadens odödlighet. Men Kaldéernas buru förutspår att han kommer att dödas av en av sina vänner.

Referenser: Kongo Konstantins liga, Viyaya.

Text: Janne Lundström. Bild: Jaime Vallvé.

Även publicerad i Fa 11/2001.

För att hedra artisten och serieskaparen Jaime Vallvé har redaktionen valt ut några favoritäventyr ur hans digra Fantomenproduktion. Detta är hans tolfte.

Fantomen Talar

Referenser: Knockout-Charlie, Sam Leff.

Julextra:

Mandrake: Spegelvärlden

Rick O'Shay: Skallerormen Demise del 1: En kula mellan ögonen

Skallerormen kidnappar Guvernören!

Av Stan Lynde.

Även publicerad i Fa 26/1973 (del 2: Slutet), Fa 26/1973, Fa 1/1995 (del 1: En kula mellan ögonen), Fa 2/1995 (del 2: Slutet).

Rick O'Shay: Skallerormen Demise

Skallerormen kidnappar Guvernören!

Av Stan Lynde.

Även publicerad i Fa 26/1973 (del 2: Slutet), Fa 26/1973, Fa 1/1995 (del 1: En kula mellan ögonen), Fa 2/1995 (del 2: Slutet).

Nr 26

Omslag av Rolf Gohs.

Fantomenskatten

Om den egypsiska faraon Echnaton och hans hustru Nefertiti

Fantomen: Kapten Kidders skatt *

Den förste Fantomen besegrade Kapten Kidder och ödelade hans borg Tomas. Nu letar amerikanska arkeologer efter borgen, men professorns assistent har stora spelskulder …

Referenser: Thomas Kidder, Thomas Piratborg.

Text: Lee Falk. Bild: B. Wilhelmsson.

*) Äventyret är en omtecknad version efter ett original av Lee Falk och Wilson McCoy, publicerat i Fa 14 - xx 1957.

Rick O'Shay: Skallerormen Demise del 2: Slutet

Av Stan Lynde.

Även publicerad i Fa 25/1973 (del 1: En kula mellan ögonen), Fa 25/1973, Fa 1/1995 (del 1: En kula mellan ögonen), Fa 2/1995 (del 2: Slutet).

Fantomen Talar: Två Sy Barry? / Två Llongo-prinsar? / Trikåerna

Krahs förbannelse

Rick O'Shay: Skallerormen Demise

Skallerormen kidnappar Guvernören!

Av Stan Lynde.

Även publicerad i Fa 25/1973 (del 1: En kula mellan ögonen), Fa 25/1973, Fa 1/1995 (del 1: En kula mellan ögonen), Fa 2/1995 (del 2: Slutet).