Storkfolket

Episoder

Fantomen: Fången på Boomsby

Skakande flyktdrama!

Referenser: Boomsby, Storkfolket.

Av Avenell och Lindahl.

Publicerad i Fa 24/1985, Fa 14/1996.