Storkfolket

Episoder

Fantomen: Fången på Boomsby

Skakande flyktdrama!

Referenser: Boomsby, Storkfolket.

Av Avenell och Lindahl.

Publicerad i Fa 24​/1985, Fa 14​/1996.