Rasmus Fantomenindex:

Stenhuggarfolket

Relaterade episoder

Fantomen: Stenhuggarfolket

En flygare stöter emot Fantomenklippan och skadar både den och sitt plan … Han är på väg norrut för att undersöka vulkanisk aktivitet i Kala Bergen, där stenhuggarfolket för länge sedan gjorde sig ett hem …

Referenser: Fantomenklippan, Stenhuggarfolket, Wambesi.

Text: Donne Avenell, Bild: Heiner Bade, Översättning: B. Sahlberg.

Publicerad i Fa 6 1982, Fa 18-19 2017.