Robert Nolan

Episoder

Fantomen: Havets hemlighet

Fantomen hjälper till att bärga en sjunken guldlast.

Referenser: Dykning, Robert Nolan.

Publicerad i Fa 5​/1969.