Kapten Kidder

Episoder

Fantomen: Den mystiska skatten

Fantomen besöker ruinerna av kapten Thomas Kidders piratborg, ödelagd av den förste fantomen. Samtidigt planerar processor Digman vid ett amerikanskt museum att leta efter samma borg.

Referenser: Kapten Kidder, Thomas Piratborg.

Publicerad i Fa 13​/1971.