Kamir

Episoder

Fantomen: Pesten

En katastrof har drabbat bergsriket Kamir – och en större katastrof hotar hela Bengali

Referenser: Aganerna, Dr. Borgström, Hederlige Henrik, Kaba Khan, Kamir, Pest.

Publicerad i Fa 9​/1973.

Öppningsbilden märkt W-47