Galapore

Episoder

Fantomen: Vatten-provet

En pensionerad militär besöker bergsrikena där han tjänstgjort. Men där mins man kolonialtiden utan nostalgi ...

Referenser: Galapore, Kolonialmakt.

Publicerad i Fa 26​/1970.

Ett angeläget och alltid aktuellt budskap, som kanske kan få läsaren att överse med en lucka i handlingen.