Boudicca

Artiklar

Fantomen Talar: Make för ett år och sedan offras?

Referenser: Boudicca.

Om den keliska ledaren Boudicca och diverse myter om kungaoffer. Dessutom om gladiatorers kostvanor.

Publicerad i: Fa 21/2009.