Rasmus Fantomenindex:

Rajan av Toombar

Relaterade episoder

Fantomen: Kalis öga

Referenser: Den 20:e Fantomen, Kali, Kalis öga, Rajan av Toombar.

Publicerad i Fa 11 1973.