Rasmus Fantomenindex:

Jenny Winther

Här listas vad Jenny Winther (Seriewikin, wikipedia) varit med att skapa som förekommer i mina indexerade fantomentidningar.

Omslagsbilder

Fa 4 2017

(Nr 4 i bästa omslag)

Fa 5 2017

(Nr 19 i bästa omslag)

Fa 8 2017

(Nr 16 i bästa omslag)

Fa 9 2017

(Nr 5 i bästa omslag)

Fa 12 2017

(Nr 9 i bästa omslag)

Fa 13 2017

(Nr 16 i bästa omslag)

Fa 16 2017

(Nr 12 i bästa omslag)