Rasmus Fantomenindex:

Jolly Roger

Relaterade episoder

Fantomen: I piraternas våld

Den tredje fantomens son rymmer från klosterskolan för att slåss mot pirater, men blir i stället deras fånge ...

Referenser: Den 3:e Fantomen, Den 4:e Fantomen, Hendrik Welde, Jolly Roger.

Text: Jan Lundström, Bild: Jaime Vallvé.

Publicerad i Fa 18 1973.