Rasmus Fantomenindex:

Gustav III

Relaterade episoder

Fantomen: Kungen är död!

Fantomen råkar in i komplotten kring mordförsöket på Gustav III

Referenser: Den 12:e Fantomen, Gustav III, Olof Swedenborg, Stockholm, Sverige.

Text: Norman Worker, Bild: Kari Leppänen.

Publicerad i Fa 26 1987.